Memayu Hayuning Bawana
Wayang


- JAVA PROGRAMMER TEAM -

Dosa sing paling menyedihkan iku dosambat ora duwe duit ]